Relacja z seminarium „Projekt Riese, czyli nie tylko na ścieżkach historii”

Autor: Łukasz Franków, nauczyciel-konsultant w DODN we Wrocławiu filia w Wałbrzychu

Ustawa „Prawo Oświatowe” w punkcie dwudziestym pierwszego artykułu stwierdza, iż system oświaty zapewnia: „warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego”. Choć w czasie pandemii organizowanie zajęć pozaszkolnych jest niemożliwe, to warto myśleć o przyszłości, o tym, że przyjdzie czas zakończenia edukacji zdalnej i o tym, że jednym z ważniejszych zadań będzie stwarzania warunków do aktywności fizycznej uczniów, kontaktu z przyrodą, spotkań rówieśniczych, uwzględniających wspólne rozmowy, współpracę, wzajemną pomoc. Chcąc zainspirować szkoły i placówki oświatowe z Dolnego Śląska i jednocześnie pokazać ciekawe miejsca, do których warto udać się wraz z uczniami, wałbrzyska filia DODN zorganizowała seminarium na temat „Riese” – tajnej budowli II wojny światowej, położonej w masywie Włodarza na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich.

Spotkanie odbyło się 23 marca 2021 roku poprzez aplikację Teams, wzięli w nim udział przedstawiciele szkół i placówek oświatowych z całego Dolnego Śląska. Seminarium rozpoczęła Pani Mariola Berg, kierownik wałbrzyskiej filii DODN, która powitała uczestników, zaproszonych prelegentów i trafnie zwróciła uwagę, iż ważnym zadaniem polskiej oświaty jest edukacja regionalna poprzez pokazywanie młodzieży piękna i bogactwa naszych Małych Ojczyzn, zapraszając tym samym nauczycieli wraz z uczniami do Krajobrazowego Parku Gór Sowich i regionu wałbrzyskiego.

Pierwsza część seminarium poświęcona była genezie „Riese”, czyli tajnego projektu II wojny światowej, który miał zostać zrealizowany przez Niemców na terenie Gór Sowich. Bardzo ciekawie opowiedział o nim Pan Zdzisław Łazanowski, prezes „Podziemnego Miasta Osówka”, który zwrócił uwagę na to, iż podziemne obiekty w masywie Włodarza kryją w sobie jeszcze wiele tajemnic, gdyż większość dokumentacji i planów została zniszczona bądź dobrze ukryta przez ich autorów. Dzięki wykorzystaniu prezentacji opracowanej w programie Google Earth, uczestnicy mogli odbyć wirtualną podróż po poszczególnych kompleksach projektu Riese. Można było zobaczyć położenie geograficzne i otoczenie przyrodnicze takich miejsc, jak Osówka, Walim, Jugowice czy Książ.

Następnym prelegentem był Pan Roman Głód, Burmistrz Miasta Głuszyca, który w bardzo interesujący sposób opisał lokalne atrakcje turystyczne, miejsca, które warto odwiedzić z uczniami oraz możliwości, jakie dają okolice Głuszycy i powiatu wałbrzyskiego do aktywnego spędzania wolnego czasu o każdej porze roku. Dobrze oznaczone piesze szlaki turystyczne, trasy rowerowe, stacje narciarskie, komunikacja publiczna sprawią, że wyjazd z uczniami w prezentowane strony to nie tylko nauka historii, ale i wspaniała okazja do rozwijania zainteresowań turystyką i sportem.

O bogactwie przyrodniczym Gór Sowich opowiadał z kolei Pan Grzegorz Borensztajn, Leśniczy Lasów Komunalnych w Boguszowie Gorcach, przyrodnik, pasjonat wycieczek górskich i koordynator projektu edukacyjnego „Szlakiem Riese”. Podczas jego wystąpienia można było zdobyć wiele informacji o gatunkach roślin i zwierząt, które można spotkać w tych górach oraz przekonać się, że  poznawanie historii projektu „Riese” jest wspaniałą okazją do poznania przyrody i obserwowania jej piękna.

W ostatniej części seminarium uczestnicy zostali zapoznani z możliwościami i warunkami zwiedzania podziemnych obiektów przez zorganizowane grupy. Spotkanie zainicjował i poprowadził Łukasz Franków, konsultant wałbrzyskiej filii DODN we Wrocławiu.

 

„Niezwykle interesująca tematyka. Atrakcje turystyczne, ciekawostki historyczne oraz bogactwo przyrody Gór Sowich przedstawione zostały w sposób zachęcający do wykorzystywania tych walorów w pracy edukacyjno-wychowawczej.
Z pewnością odwiedzimy je kiedyś z wychowankami.”

Uczestnik seminarium