Relacja z wydarzenia

Międzynarodowo w filii DODN w Wałbrzychu

Opracowała: Krystyna Pac-Marcinkowska, nauczyciel konsultant DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

 

14 listopada 2019 r. w wałbrzyskiej filii DODN we Wrocławiu miało miejsce ważne wydarzenie edukacyjne. Odbyło się ono w ramach Międzynarodowej konferencji naukowej z zakresu wspierania uzdolnień „Łamigłówki zDolnej główki”, która swój początek miała dzień wcześniej we Wrocławiu. Drugi dzień w Wałbrzychu był kontynuacją podjętej problematyki. Uczestnikami konferencji byli licznie przybyli dyrektorzy i nauczyciel ze szkół i placówek regionu wałbrzyskiego oraz zagraniczni goście: prof. dr hab. Victor Piotrowicz Tarantiej, kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie z Białorusi oraz Pani Maria Niemz z Gimnazjum im. Rodzeństwa Scholl w Löbau (Geschwister-Scholl-Gymnasium in Löbau).

Pierwsze wystąpienie Krystyny Pac-Marcinkowskiej, nauczyciela konsultanta DODN, pt. Indywidualny program nauki i indywidualny tok nauki w teorii i praktyce. Filary efektywnego wspierania ucznia uzdolnionego: samodzielność, zespołowość, interdyscyplinarność miało na celu zainspirowanie środowiska edukacyjnego do dialogu na temat zindywidualizowanych, efektywnych form wsparcia  ucznia zdolnego. Drugi wykład Ewy Perlik, pedagoga, psychoterapeuty i doradcy zawodowego z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu pn. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych jako zjawisko hamujące rozwój ucznia zdolnego i szczególnie uzdolnionego miał na celu uwrażliwić uczestników na sytuację ucznia uzdolnionego, który czasem funkcjonuje
w szkole znacząco poniżej swoich możliwości. Następnie zabrał głos gość z Białorusi, który w wystąpieniu Teoria i praktyka pracy z dzieckiem uzdolnionym zwrócił uwagę na różne aspekty pracy z uczniem zdolnym w swoim kraju, eksponując jednocześnie zainteresowanie rozwiązaniami, które są obecne w polskiej szkole. Szczególnie był zaintrygowany egalitarną koncepcją rozwijania uczniowskich zainteresowań, pasji i talentów, realizowaną w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Pani Maria Niemz z kolei przedstawiła sposób pracy z uczniem zdolnym w Saksonii, eksponując przykłady dobrych praktyk szkoły, która nosi zobowiązujące imię członków antynazistowskiej grupy „Biała Róża” z okresu II wojny światowej.

Po krótkiej przerwie część osób skorzystało z możliwości uczestnictwa w warsztatach  nt. Autoprezentacja ucznia szczególnie uzdolnionego, poprowadzonych bardzo dynamicznie przez Karolinę Głuszek, nauczyciela konsultanta DODN, oraz warsztatów prowadzonych przez Natalię Iwasieczko-Kędziorę z Fundacji Uniwersytet Dzieci, która zaprezentowała Metodę Pytań i Doświadczeń jako mocno stymulującą rozwój dziecka na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Metoda ta bazuje na trzech filarach: rozbudzanie ciekawości dzieci, myślenie naukowe, praca projektowa i pokazuje, że najbardziej efektywne jest samodzielne dochodzenie do wiedzy.

W czasie trwania warsztatów w Ośrodku DODN, grupa uczestników wraz z gościem z Saksonii udała się z kolei z wizytą studyjną do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu. Jest to szkoła, która jako jedna z pierwszych otrzymała Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia i może pochwalić się wieloma osiągnięciami w obszarze wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów. Paweł Łuczyński, dyrektor placówki, zaproponował bardzo bogaty, choć z konieczności mocno skondensowany program. Przygotowane przez nauczycieli prezentacje dotyczyły różnych kwestii, niezwykle ważnych we wspieraniu harmonijnego rozwoju ucznia. Była mowa o interdyscyplinarności w rozwijaniu uzdolnień, treningu twórczego myślenia, o pracy zespołowej i realizacji indywidualnego programu nauki dla ucznia szczególnie uzdolnionego sportowo, o spektakularnych osiągnięciach w tenisie ziemnym. Uczestnicy wizyty studyjnej wzięli też udział w krótkich, niezwykle ciekawych warsztatach z kreatywności, poznając efekty współpracy przy realizacji kolejnych zadań.

Przeprowadzona ewaluacja konferencji dała organizatorom dużą satysfakcję, gdyż w wypełnionych kwestionariuszach jej uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z treści i organizacji konferencji.