Relacja z

X Spotkania Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

Opracowała: Małgorzata Reichel, nauczyciel konsultant DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu
koordynator Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

 

7 grudnia 2020 r. na Platformie Microsoft Teams odbyło się już X spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych.

Celem spotkania było dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie realizacji doradztwa zawodowego w formie zdalnej, a także omówienie form współpracy z Klastrem Edukacyjnym INWEST in EDU WSSE oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Anna Kaczmarczyk, przedstawicielka Klastra Edukacyjnego, Judyta Babiarz, doradca Eures DWUP, Daniel Wijas, kierownik CIiPKZ DWUP w Wałbrzychu oraz Marcin Kuc, doradca zawodowy w Szkole Podstawowej  nr 6 w Świdnicy.

Na wstępie Pani Małgorzata Reichel, koordynator sieci, przywitała uczestników spotkania oraz przedstawiła jego program i cele.

Pani Anna Kaczmarczyk w swoim wystąpieniu zaprosiła doradców zawodowych ze szkół dolnośląskich do współpracy z Klastrem w obszarach wsparcia finansowego, rzeczowego lub merytorycznego. Podała maila kontaktowego, na którego należy napisać w celu podjęcia współpracy  (investinedu@invest-park.com.pl). Wspomniała również o wspólnej inicjatywie Klastra, wałbrzyskiej filii DODN oraz DWUP – cyklu webinariów  na temat doradztwa zawodowego z wykorzystaniem platformy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem pierwszego spotkania pt. „Kiedy jest dobry czas na wejście na rynek pracy?”, które odbyło się jeszcze w grudniu 2020 r., było wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę o obecnym rynku pracy. Mogli ponadto wzbogacić wiedzę o sposobach poszukiwania pracy i tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Dodatkowo każdy zarejestrowany uczestnik miał możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym badaniu zainteresowań zawodowych. Spotkanie prowadzone przez Dawida Torbackiego, doradcę zawodowego, psychologa, trenera z CIiPKZ DWUP w Wałbrzychu, na pewno wpłynęło na podwyższenie kompetencji szkolnych doradców zawodowych.

W jubileuszowym spotkaniu Sieci uczestniczyła Pani Judyta Babiarz, która zaprosiła szkoły do współpracy i kontaktu, wskazując stronę internetową,  reprezentowanej przez siebie instytucji  (www.eures.dwup.pl) oraz adres Facebook EuresDolnyŚląsk.
Wśród propozycji współpracy z doradcami Eures jest możliwość przeprowadzenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych webinariów np.: „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą”, „Praktyki i staże za granicą”, „Warunki pracy w różnych krajach” oraz „Praca wakacyjna”.

Dział Eures realizuje projekt „Twoja pierwsza praca z Eures”, kierowany do absolwentów szkół, którzy poszukują swojej pierwszej pracy za granicą.

Drugi realizowany projekt to „Praktyki w Austrii dla najlepszych”, kierowany do uczniów pełnoletnich szkół hotelarsko-gastronomicznych. Są to 6-tygodniowe praktyki, obejmujące 2 tygodnie ferii zimowych i 4 tygodnie w ramach zajęć obowiązkowych. Projekt już od 12. lat cieszy się dużym zainteresowaniem.

Częstym prelegentem podczas spotkań doradców zawodowych jest Pan Daniel Wijas, kierownik CIiPKZ DWUP w Wałbrzychu, który nieustannie zachęca do kontaktu z doradcami z Centrum, między innymi  w celu przeprowadzenia uczniom powyżej  18. roku życia testów predyspozycji zawodowych wraz z ich omówieniem. Jako formę współpracy szkoły i CIiPKZ  proponuje również webinaria na platformie Microsoft Teams na tematy związane z doradztwem zawodowym (np. dotyczące  lokalnego rynku pracy, kompetencji miękkich, planowania kariery zawodowej).

Koordynatorka Sieci,  w ramach wymiany dobrych praktyk, poprosiła Pana Witolda Pietruka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie o przedstawienie pracy doradcy zawodowego z poradni w okresie pandemii. Okazało się, że większość działań realizowanych jest zdalnie,  w tym spotkania z uczniami, rodzicami oraz w ramach zorganizowanego Forum doradców zawodowych i pedagogów.

W dalszej części spotkania wystąpił Pan Marcin Kuc, który przedstawił bardzo ciekawą, nasyconą praktycznymi wskazówkami prezentację „Realizacja doradztwa zawodowego online”, przedstawiającą różnorodność jego pracy jako doradcy. Okazało się, że istnieje wiele narzędzi

do pracy online, które czynią zajęcia z doradztwa zawodowego  ciekawe i atrakcyjne dla uczniów. Uznaniem cieszyły się również konkursy i wydarzenia, między innymi obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Następnie głos zabrała Małgorzata Reichel, informując uczestników o możliwości publikowania własnych materiałów edukacyjnych na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Na początku nowego roku  ukaże się publikacja zbiorowa z zakresu doradztwa zawodowego pod wspólną nazwą „Doradztwo zawodowe: Skrypty metodyczne”.

Pani koordynator zachęcała doradców zawodowych, odbywających staż na stopień nauczyciela dyplomowanego,  do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem  w ramach funkcjonowania  Sieci. W pierwszych miesiącach  roku 2021 planowane jest II spotkanie z przedstawicielami działów HR oraz seminarium dotyczące współpracy szkół zawodowych z pracodawcami.

Na zakończenie spotkania Małgorzata Reichel podziękowała zaproszonym gościom za wspieranie doradztwa zawodowego, a wszystkim uczestnikom za współpracę w ramach istniejącej od czterech lat Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych.