Sieć współpracy i samokształcenia:Matematyka dla przedszkolaka i pierwszaka

Opracowała: Urszula Tkaczyk, nauczyciel-konsultant,  DODN we Wrocławiu, Filia w Legnicy,

koordynator Sieci współpracy i samokształcenia  nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

W minionym roku szkolnym nauczycielki edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej uczestniczyły w Sieci współpracy i samokształcenia Matematyka dla przedszkolaka i pierwszaka. Na pierwszym spotkaniu poznały model i założenia sieci, a  następnie, pod kierunkiem koordynatora, brały udział w diagnozie potrzeb, na podstawie której  została  opracowana tematyka kolejnych zajęć oraz kontrakt współpracy. Celami nadrzędnymi tej formy doskonalenia było:  inspirowanie nauczycieli do  wymiany doświadczeń  na temat rozwiązań metodycznych w obszarze edukacji matematycznej, wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie  efektywnej pracy z dziećmi oraz integrowanie środowiska nauczycielskiego w kształtowaniu odpowiedzialności za efekty kształcenia, zwłaszcza z edukacji matematycznej.

Tematyka szczegółowa sieci

 1. Model sieci współpracy nauczycieli.
  1. Diagnoza potrzeb.
  2. Sformułowanie celów i zadań.
  3. Opracowanie kontraktu współpracy w ramach sieci.
  4. Koncepcja edukacji matematycznej wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 2. Orientacja przestrzenna. Notatki wizualne (Canva).
 3. Konstruowanie gier planszowych.
 4. Poranny Krąg.
 5. Mierzenie długości. Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
 6. Kształtowanie pojęcia liczby, wspomaganie rozwoju operacyjnego.
 7. Rytmy w edukacji. Zapisywanie czynności matematycznych.
 8. Edukacja przez ruch.

Zajęcia, ze względu na pandemię, odbywały się raz w miesiącu w wirtualnej przestrzeni  na Platformie Microsoft Teams. Ostatnie spotkanie pn. Edukacja przez ruch, ku radości uczestniczek i koordynatorki sieci, odbyło się stacjonarnie w legnickiej siedzibie DODN. Satysfakcji było wiele. Po pierwsze  w końcu mogłyśmy się spotkać i nacieszyć się bezpośrednim kontaktem, po drugie  pani Agnieszka Garboś, nauczycielka Publicznego Przedszkola nr 2 w Jaworze, przeprowadziła rewelacyjne zajęcia, na których poznałyśmy kinezjologiczny system kształcenia i terapii, opracowany przez Dorotę Dziamską. Warto zainteresować się tą koncepcją aktywności, bowiem wykorzystuje naturalny i spontaniczny ruch organizmu w procesie jego rozwoju.

Przeprowadzona ewaluacja zajęć odbywających się w ramach sieci  potwierdziła potrzebę istnienia takiej formy wspierania rozwoju nauczycieli. W komentarzach uczestniczek pojawiły się komentarze: Wspaniała forma do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, zajęcia na najwyższym poziomie; Polecam!, Doskonała forma wymiany doświadczeń zawodowych; Szkolenie bardzo ciekawe, materiał przekazany w zrozumiały sposób; Zajęcia były b. ciekawe, mogłam podzielić się swoim doświadczeniem i korzystać z wiedzy innych; Dzięki tym spotkaniom miałyśmy szansę podzielić się doświadczeniem oraz nauczyć się jeszcze więcej; Świetna okazja do dzielenia się wiedzą z koleżankami; Miła atmosfera, materiały do wykorzystania; Doskonała okazja do dzielenia się wiedzą. Duże zaangażowanie pani Urszuli Tkaczyk poszerzyło moją wiedzę; Szkolenie było fantastyczne, przede wszystkim ze względu na sympatyczną atmosferę, którą zbudowała prowadząca szkolenia.

———————————————-

Multimedia:

Film 01 [kliknij, aby obejrzeć]

Film 02 [kliknij, aby obejrzeć]