Konferencja: Lekcja:Enter na zDolny Śląsk

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
w ramach realizacji  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

w dniu 18.02.2021 r. w godzinach od 14.00 do 16.00

zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji

Projektu:
Lekcja:Enter na zDolny Śląsk

Konferencja dla uczestników jest bezpłatna i będzie realizowana w trybie  on-line.

 

14.00 – 14.10 Otwarcie konferencji, dr Jolanta Horyń Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

14.10 – 15.30 Wystąpienia trenerów regionalnych i lokalnych

  • „ Netykieta w zasobach internetowych” – Andrzej Sieradzki i  Zygmunt Korzeniewski – Nauczyciele-Konsultanci Filii DODN w Jeleniej Górze
  • „ Otwarte zasoby edukacyjne” oraz Projekt „ Twoje dane twoja sprawa” – Elżbieta Kazańska, Łukasz Franków, Barbara Bieńkuńska – Nauczyciele-Konsultanci DODN we Wrocławiu oraz DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu
  • „Odpowiedzialność za własną edukację ucznia i nauczyciela” – Wiktor Szanin, Jacek Ścibor – Nauczyciele-Konsultanci DODN we Wrocławiu
  • „Chwila dla dyrektora szkoły” – Małgorzata Bieńkowska– Nauczyciel-Konsult Filii DODN w Jeleniej Górze

15.30 – 15.45 Zasady rekrutacji do Projektu: Lekcja Enter na zDolny Śląsk

Katarzyna Kowalska-Hoppe – Koordynator Projektu: Lekcja Enter na zDolny Śląsk, Stanisława Tarnowicz-Ligus – Dział Organizacji Szkoleń DODN we Wrocławiu

Zakończenie konferencji

Informacje o konferencji udziela:
Dział Organizacji Szkoleń DODN we Wrocławiu:  tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

link do zapisów na konferencję: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=14615

 

„Jeśli uczymy dziś tak, jak uczyliśmy wczoraj, okradamy nasze dzieci z jutra”

John Dewey „Democracy and Education” 1916

 

Projekt „Lekcja:Enter na zDolny Śląsk” jest częścią ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter”.

Realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowany okres realizacji: 2020-09-01 – 2022-02-28

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 850 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Dolnego Śląska poprzez realizację bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli.

Szkolenia będą się odbywały w grupach przedmiotowych:

 • edukacja wczesnoszkolna
 • przedmiotów humanistycznych
 • matematyczno-przyrodniczej
 • przedmiotów artystycznych
 • informatyki
 • kadry zarządzającej

Do projektu zgłaszają się szkoły, a osobą zgłaszającą jest dyrektor.

Uczestnik projektu w ramach realizacji ścieżki edukacyjnej, oprócz szkolenia, będzie miał wsparcie merytoryczne trenera lokalnego (m.in. poprzez mentoring) oraz otrzyma dostęp do platformy e-learningowej z pakietem materiałów pomocnych w realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Korzyści z udziału dla nauczyciela:

 • Zdobędzie wiedzę o różnorodnych e-zasobach i nauczy się, jak wykorzystywać je w pracy nauczyciela.
 • Będzie wiedział jak pracować w grupie zróżnicowanej pod względem poziomu kompetencji cyfrowych.
 • Będzie umiał bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym.
 • Dostanie dostęp do kompleksowej wiedzy na platformie Lekcja: Enter.
 • Nauczy się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć.
 • Będzie stosował aktywizujące metody nauczania z wykorzystaniem TIK.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
 • Dostęp do konsultacji z trenerami.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
Działanie 3.1.”Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

 

Powrót do góry