Seminarium online – Tranzycja z systemu edukacji na rynek pracy

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Filia w Wałbrzychu serdecznie zaprasza na Seminarium

„Tranzycja z systemu edukacji na rynek pracy”

w ramach IX spotkania Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

Termin: 20.10.2020r. godz. 14.00

Czas trwania: 2 godz.

Miejsce: Platforma Microsoft Office 365, aplikacja Teams

Program:

14.00 -14.10 Otwarcie seminarium. Przywitanie uczestników

  • Mariola Berg, Kierownik Filii DODN w Wałbrzychu
  • Anna Kaczmarczyk, Biuro Zarządu Klaster edukacyjny INVEST in EDU
14.10 -14.25 Absolwent u progu kariery zawodowej

  • Małgorzata Reichel, koordynator sieci
14.25 -14.40 Rola samooceny w tranzycji

  • Krystyna Pac-Marcinkowska, nauczyciel konsultant Filii DODN w Wałbrzychu
14.40 -15.15 Nowoczesnego podejścia do rozmów rekrutacyjnych i CV

  • Bartłomiej Kulesza, Senior recruiter Faurecia Automotive Polska
15.15 -15.50 Absolwent szkoły na rynku pracy – blaski i cienie

  • Miłosz Cader, specjalista ds. personalnych NSK Steering Systems Europe(Polska) Sp.z o.o.
15.50 -16.00 Podsumowanie spotkania

  • Małgorzata Reichel, koordynator sieci
16.00-18.00 Konsultacje/pytania od uczestników seminarium

Udział w pracach sieci jest bezpłatny.

Zapisy na seminarium tel. 508 690 899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl -po pobraniu, wypełnienu i wysłaniu Karty Zgłoszenia.

Bliższych informacji udziela Małgorzata Reichel, koordynator sieci, tel. 508 691 094, mail: malgorzata.reichel@dodn.dolnyslask.pl

Powrót do góry