TYTUŁ SZKOLENIA

Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 5: Innowacyjny nauczyciel - jak rozwijać innowacyjność uczniów (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki)

OPIS SZKOLENIA Wiedza ekonomiczna i zarządcza współczesnego nauczyciela i andragoga w rozwoju kompetencji innowacyjnych uczniów; Co oznacza współcześnie efektywności nauczania dzieci i dorosłych – determinanty. Innowacyjny nauczyciel któ to taki? Interdyscyplinarne ,proinnowacyjne i przedsiębiorcze zdolności zachowań uczniów i pracowników w realizacji globalnego biznesu. Bariery w kształtowaniu kompetencji innowacyjnych i przedsiębiorczych ucznia – jak je omijać.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) (Liczba os. x 8 zł x liczba godzin szkolenia) + koszty dojazdu (0.8358 zł za km x 2)
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
cały rok szkolny
Wrocław
Szkic-Czech Ewa
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: