TYTUŁ SZKOLENIA

Księga zimy - warsztaty plastyczne

OPIS SZKOLENIA Rozwijanie twórczego myślenia i ekspresji plastycznej ucznia w oparciu o motywy zimowe. Wykorzystanie interesujących technik plastycznych w ramach warsztatów plastycznych dla dzieci. Wypracowywanie wrażliwości na piękno i rytm otaczającej przyrody. Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych oraz sposobów prezentacji efektów działań.
OBSZAR TEMATYCZNY 3-Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
ADRESAT Nauczyciele plastyki, nauczyciele wychowawcy świetlicy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 60.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE 30.11.2019 r., 9.00 - 14.30
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: