TYTUŁ SZKOLENIA

Warsztat pracy doradcy metodycznego.

OPIS SZKOLENIA 1. Miejsce doradcy metodycznego w systemie doskonalenia nauczycieli i jego zadania. 2. Planowanie różnorodnych form realizacji zadań doradcy metodycznego na podstawie diagnozy potrzeb rozwojowych nauczycieli. 3. Wspieranie nauczycieli w procesie planowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego w szkole z uwzględnieniem innowacji pedagogicznych. 4. Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz efektywnej pracy zespołowej w doradztwie metodycznym. Idea mentoringu i coachingu. 5. Metody i narzędzia wykorzystywane w ewaluacji pracy doradcy metodycznego.
OBSZAR TEMATYCZNY ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
ADRESAT Nowo powołani doradcy metodyczni oraz wszyscy zainteresowani
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 40
CENA (PLN) 240.00 zł
LOKALIZACJA
Wałbrzych: DODN Filia w Wałbrzychu, ul. Rynek 6, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2020-
Wałbrzych
Berg Mariola
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: