TYTUŁ SZKOLENIA

Kompetencje kluczowe a podstawa programowa wychowania przedszkolnego (szkolenie zdalne)

OPIS SZKOLENIA Kompetencje kluczowe – definicje, elementy składowe, charakterystyka. Europejskie ramy odniesienia. Kompetencje kluczowe w zapisach podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wymaganiach państwa wobec szkół i placówek.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Nauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrektorzy przedszkoli
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 84.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław2:
DODATKOWE INFORMACJE Edycja 1.: 25.05.2020 oraz 27.05.2020, godz. 16.00. Narzędzie: Platforma Microsoft Office 365. Edycja 2.: 15.06.2020 oraz 17.06.2020, godz. 16.00. Narzędzie: Platforma Microsoft Office 365.
WYBIERZ TERMIN
2020-05-25
Wrocław
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
2020-06-15
Wrocław2
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: