TYTUŁ SZKOLENIA

Bezpieczeństwo w szkole

OPIS SZKOLENIA Elementy szkolnego systemu bezpieczeństwa. Rozpoznawanie zagrożeń oraz sposoby przeciwdziałania im. Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo a praca zdalna - wymagania w okresie kwarantanny.
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i bezpieczeństwo
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 42.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław:
DODATKOWE INFORMACJE 21.05.2020, godz. 15.00 - 17:00 Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Stempel Lech
Logowanie / Rejestracja
2020-05-21
Wrocław
Stempel Lech
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: