TYTUŁ SZKOLENIA

Edukacja przyszłości w oparciu o model STEAM

OPIS SZKOLENIA Model STEAM. Założenia koncepcji STEAM. STEAM a kompetencje przyszłości. Wzorzec naukowca. STEAM w praktyce szkolnej, tematyka lekcji steamowych, ścieżka wdrożenia nauczania STEAM. Przykłady praktycznych projektów. Rozszerzona rzeczywistość.
OBSZAR TEMATYCZNY 5-Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wyk. technologii inf.-kom. w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
ADRESAT Wychowawcy, nauczyciele, w tym rozpoczynjący pracę zawodową
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 63.00 zł
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN w Legnicy. Kontakt: tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Legnica2:
DODATKOWE INFORMACJE Edycja 1: 14.05.2020, godz. 15.30. Edycja 2: 18.06.2020, godz. 15.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-05-14
Legnica
Kwaśniak-Szumlakowska Agata
Logowanie / Rejestracja
2020-06-18
Legnica2
Kwaśniak-Szumlakowska Agata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: