TYTUŁ SZKOLENIA

Certyfikat EPP e-Nauczyciel

OPIS SZKOLENIA 1. Prawne, etyczne i społeczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) w edukacji.2. Nauka i praca w środowisku technologii, w szczególności korzystanie z zasobów internetowych oraz znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie.3. Środowiska TIK w nauczaniu oraz korzystanie z zasobów i funkcji wirtualnego środowiska kształcenia.4. E-kształcenie (e-learning) w praktyce szkolnej – wybrane aspekty metodyczne.5. Propozycja praktycznych warsztatów z wykorzystaniem metody wideo lekcji, lekcji on-line w edukacji z zastosowaniem dostępnych narzędzi cyfrowych.
OBSZAR TEMATYCZNY Cyberprzestrzeń
ADRESAT Nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 42.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław2:
Wrocław3:
DODATKOWE INFORMACJE Edycja 1: 11.05.2020, godz. 13.00. Edycja 2: 26.05.2020, godz. 13.00. Edycja 3: 10.06.2020, godz. 13.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-05-11
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
2020-05-26
Wrocław2
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
2020-06-10
Wrocław3
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: