TYTUŁ SZKOLENIA

Rozwijanie kreatywności na zajęciach plastycznych

OPIS SZKOLENIA Rozwijanie wyobraźni z wykorzystaniem myślenia metaforycznego. Trening twórczości z zastosowaniem strategii: postrzegania, dostrzegania i rozwiązywania problemów. Warsztaty plastyczne rozwijające kreatywność.
OBSZAR TEMATYCZNY 3-Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
ADRESAT Nauczyciele plastyki szkoły podstawowej, nauczyciele wychowawcy świetlicy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 42.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2020-05-13
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: