TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy i samokształcenia - warsztaty plastyczne

OPIS SZKOLENIA Wymiana doświadczeń między uczestnikami, analiza rozwiązań praktycznych, rozszerzenie kompetencji uczestników, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Edukacja humanistyczna
ADRESAT Nauczyciele plastyki szkoły podstawowej, nauczyciele wychowawcy świetlicy, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 07.05.2020, godz. 13.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-05-07
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: