TYTUŁ SZKOLENIA

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego - repetytorium

OPIS SZKOLENIA Zmiany w ustawie Prawo oświatowe, ustawie Karta Nauczyciela i aktach wykonawczych do tych ustaw w zakresie oceny pracy nauczyciela. Zasady postępowania w zakresie dokonywania oceny i awansu zawodowego nauczycieli. Podstawowe kryteria oceny dorobku zawodowego nauczyciela awansującego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Powinności awansującego nauczyciela oraz wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego. Sprawozdanie z realizacji zadań za okres stażu. Prawidłowa niezbędna dokumentacja – w tym kompletny wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Wystąpienie przed komisja kwalifikacyjną.
OBSZAR TEMATYCZNY ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
ADRESAT Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) 105.00 zł
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN w Legnicy. Kontakt: tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 21.05.2020, godz. 12.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-05-21
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: