TYTUŁ SZKOLENIA

Praktyczna ewaluacja procesu dydaktycznego w roku szkolnym 2019/2020

OPIS SZKOLENIA Autorefleksja nad skutecznością procesu dydaktycznego w roku szkolnym 2019/2020. Planowanie działań na rok szkolny 2020/2021 na podstawie wyników ewaluacji. Ewaluacja prowadzona z wykorzystaniem TIK. Rola pytań w pracy nauczyciela. Alternatywne metody ewaluacji. Action research.
OBSZAR TEMATYCZNY 4-Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
ADRESAT Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 168.00 zł
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: Filia DODN w Jeleniej Górze. Kontakt: tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Jelenia Góra2:
DODATKOWE INFORMACJE Edycja 1: 17.06-01.07.2020, godz. 12.00. Edycja 2: 29.06-13.07.2020, godz. 12.00. Narzędzie: Platforma e-learningowa DODN - Moodle.
WYBIERZ TERMIN
2020-06-17
Jelenia Góra
Bieńkowska Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
2020-06-29
Jelenia Góra2
Bieńkowska Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: