TYTUŁ SZKOLENIA

Jak wykorzystać doświadczenie z nauczania zdalnego do opracowania i wdrożania programu lub innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w obszarze edukacji matematycznej

OPIS SZKOLENIA Planowanie i realizacja programów lub rozwiązań innowacyjnych z wykorzystaniem metod nauczania zdalnego. Zasady konstruowania programu - proces wdrażania i ewaluacji. Sposoby rozwijania postaw innowacyjności i kreatywności uczniów. Źródła inspiracji. Ćwiczenia praktyczne
OBSZAR TEMATYCZNY 4-Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
ADRESAT Nauczyciele matematyki
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 168.00 zł
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: Filia DODN w Jeleniej Górze. Kontakt: tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Jelenia Góra2:
DODATKOWE INFORMACJE Edycja 1: 22.06-06.07.2020, godz. 12.00. Edycja 2: 30.06-14.07.2020, godz. 12.00. Narzędzie: Platforma e-learningowa DODN - Moodle.
WYBIERZ TERMIN
2020-06-22
Jelenia Góra
Bieńkowska Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
2020-06-30
Jelenia Góra2
Bieńkowska Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: