TYTUŁ SZKOLENIA

Zadania dyrektora szkoły/placówki związane z zakończeniem roku szkolnego

OPIS SZKOLENIA Klasyfikacja i promowane uczniów. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Obowiązki dyrektora szkoły/placówki wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Kontrola dokumentacji szkolnej. Sprawy kadrowe.
OBSZAR TEMATYCZNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
ADRESAT Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
TYP SZKOLENIA zdalne
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 63.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 16.06.2020, godz. 10.00-12.15. Narzędzie: Platforma Microsoft Office 365.
WYBIERZ TERMIN
2020-06-16
Wrocław
Norkowska Ewa
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: