TYTUŁ SZKOLENIA

Kompetencje kluczowe a podstawa programowa wychowania przedszkolnego

OPIS SZKOLENIA Kompetencje kluczowe: Definicja i składowe kompetencji; geneza, wybrane dokumenty europejskie. Kompetencje kluczowe a Podstawa programowa wychowania przedszkolnego: cel wychowania przedszkolnego, zadania przedszkola, warunki i sposoby realizacji, osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego. Kompetencje kluczowe a wymagania państwa wobec szkół i placówek. Kompetencje kluczowe a obszary działań dziecka. Rola nauczyciela wychowania przedszkolnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) (Liczba os. x 10 zł x liczba godzin szkolenia) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Wrocław, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Wrocław
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: