TYTUŁ SZKOLENIA

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia efektywności nauczania.

OPIS SZKOLENIA Metody zbierania danych: ilościowe i jakościowe i ich zastosowanie w praktyce szkolnej. Podstawowe wskaźniki i skale pomiarowe służące określaniu poziomu osiągnięć uczniów z uwzględnieniem analizy wyników egzaminu ósmoklasisty. Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty i innych diagnoz wewnętrznych w projektowaniu procesu dydaktycznego.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) (Liczba os. x 10 zł x liczba godzin szkolenia) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Wrocław, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: