TYTUŁ SZKOLENIA

Droga do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierajacych Uzdolnienia

OPIS SZKOLENIA 1.Idea Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień i Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierajacych Uzdolnienia. 2. Zasady akredytacji szkół ubiegajacych się o Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. 3. Założenia szkolnego programu rozijania zainteresowań i wspierania uzdolnień.
OBSZAR TEMATYCZNY POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) (Liczba os. x 10 zł x liczba godzin szkolenia) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Wrocław, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Wrocław
Nawrotek Halina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: