TYTUŁ SZKOLENIA

Diagnoza zainteresowań i uzdolnień jako fundament planowania i organizacji pracy z uczniem (zdalne)

OPIS SZKOLENIA 1. Narzędzia identyfikacji i diagnozy zainteresowań oraz uzdolnień w pracy z uczniem zdolnym. 2. Od diagnozy do planowania metod pracy z uczniem. 3. Organizacja wsparcia ucznia zdolnego w praktyce szkolnej.
OBSZAR TEMATYCZNY POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Liczba os. x 10 zł x liczba godzin szkolenia
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Wrocław, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Wrocław
Nawrotek Halina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: