TYTUŁ SZKOLENIA

Warunki zapewniające wysoką jakość kształcenia i wsparcie psychologiczno - pedagogiczne każdego ucznia

OPIS SZKOLENIA Diagnoza wstępna: uczniowie i nauczyciele. Trzyetapowy plan pracy dydaktycznej. Nauczyciel - realizator wielostopniowego kształcenia.Kształcenie indywidualne. Kształcenie grupowe. Ocenianie osiągnięć uczniów. Ewaluacja kształcenia.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) (Liczba os. x 10 zł x liczba godzin szkolenia) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Legnica
Tkaczyk Urszula
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: