TYTUŁ SZKOLENIA

Warunki zapewniające wysoką jakość kształcenia i wsparcie psychologiczno - pedagogiczne każdego ucznia (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Diagnoza wstępna: uczniowie i nauczyciele.Trzyetapowy plan pracy dydaktycznej. Nauczyciel - realizator wielostopniowego kształcenia.Kształcenie indywidualne. Kształcenie grupowe.Ocenianie osiągnięć uczniów.Ewaluacja kształcenia.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Liczba os. x 10 zł x liczba godzin szkolenia
LOKALIZACJA
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Legnica
Tkaczyk Urszula
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: