TYTUŁ SZKOLENIA

Kształtowanie u uczniów postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej

OPIS SZKOLENIA Proces uczenia się a rozwój kompetencji kluczowych. Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych oraz strategie kształtowania tych kompetencji u uczniów. Stymulowanie ciekawości poznawczej Nauczanie strategii rozwiązywania problemów w sposób twórczy Podejścia i metody pedagogiczne wspierające kreatywność, pracę zespołową i proinnowacyjność.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) (Liczba os. x 10 zł x liczba godzin szkolenia) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Jelenia Góra
Baeck-Kamińska Katarzyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: