TYTUŁ SZKOLENIA

Jak przygotować ucznia do egzaminów zawodowych (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Akty prawne dotyczące kształcenia zawodowego, procedury - informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu, kryteria weryfikacji z podstawy programowej a egzamin zawodowy, analiza wyników egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie, informatory o egzaminie zawodowym, zadania egzaminacyjne.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: kształcenie branżowe
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) Liczba os. x 10 zł x liczba godzin szkolenia
LOKALIZACJA
Wałbrzych: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Wałbrzychu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Wałbrzych
Reichel Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: