TYTUŁ SZKOLENIA

Rozwijanie sprawności językowych na etapie wczesnoszkolnym

OPIS SZKOLENIA Podstawa programowa – nauczanie języka obcego nowożytnego na pierwszym etapie edukacyjnym. Cele i treści nauczania, warunki i sposób realizacji. Zasady nauczania języków obcych na etapie wczesnoszkolnym. Kompetencja kluczowa w zakresie wielojęzyczności – wiedza, umiejętności i postawy kształtowane w nauczaniu języka obcego nowożytnego w klasach I-III. Metody i techniki rozwijania receptywnych i produktywnych sprawności językowych – rozumienie ze słuchu i czytanie, mówienie i pisanie w języku obcym.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: języki obce
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) 105 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 09:00 – 13:15.
WYBIERZ TERMIN
2020-11
Wrocław
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: