TYTUŁ SZKOLENIA

Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania?(ZDALNE)

OPIS SZKOLENIA Stany sprzyjające i niesprzyjające uczeniu się z perspektywy neurobiologicznej: ewolucja centralnego układu nerwowego, fizjologia, pamięć. Wnioski wynikające z neuronauk dla planowania procesów edukacyjnych. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi – rozwiązania praktyczne: kluczowe momenty lekcji; cele lekcji w języku ucznia; aktywacja wiedzy, przetwarzanie powierzchniowe versus przetwarzanie głębokie. Analiza i planowanie zadań dla uczniów zgodnie z zasadami neurodydaktyki.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) 210 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE I spotkanie 10.10.2020 godz. 9:00 - 13:15 II spotkanie 17.10.2020 godz. 9:00 - 13:15
WYBIERZ TERMIN
2020-10-10
Wrocław
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: