TYTUŁ SZKOLENIA

SIEĆ współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języków obcych: Rozwijanie umiejętności uczenia się języków obcych u uczniów szkoły podstawowej

OPIS SZKOLENIA Umiejętność uczenia się jako jedna z ważniejszych kompetencji kluczowych oraz podstawowe zadanie szkoły. Planowanie pracy szkoły i nauczycieli, sprzyjające rozwijaniu tej kompetencji u uczniów. Psychologia pamięci. Elementy neurodydaktyki. Organizacja nauki. Organizacja materiału. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Style uczenia się. Techniki uczenia się. Pytania kluczowe. Kształtowanie umiejętności samooceny uczniów. Realizacja nowej podstawy programowej: wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji oraz zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy jako celu kształcenia ogólnego.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: języki obce
ADRESAT nauczyciele języków obcych w SP
TYP SZKOLENIA sieci
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2020-10-19
Wrocław
Kaczmarska Joanna
Czajkowska-Prokop Sabina
Lubańska Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: