TYTUŁ SZKOLENIA

Pory roku na warsztatach plastycznych - jesień (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Rozwijanie twórczego myślenia i ekspresji plastycznej ucznia w oparciu o motywy jesienne. Wpracowywanie wrażliwości na piękno i rytm otaczającej przyrody. Wykorzystanie interesujących technik plastycznych w ramach warsztatów plastycznych dla dzieci realizujących zagadnienia kompozycji, barwy i faktury z uwzględnieniem form użytkowych.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Nauczyciele plastyki, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wychowawcy świetlicy
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 63 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00 - 17.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-09-08
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: