TYTUŁ SZKOLENIA

Interaktywne warszataty plastyczne rozwijające kompetencje społeczne (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Interaktywność poznawcza jako komunikacja interpersonalna. Interaktywność jako wydarzenie. Warsztaty wykorzystujące działania plastyczne jako eksplorację własnych zachowań, zrozumienie i rozwijanie empatii. Budowanie pozytywnych relacji w grupie.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Nauczyciele plastyki, nauczyciele wychowawcy, zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 63 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 20.10.2020 r., godz. 15.00 - 17.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-10-20
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: