TYTUŁ SZKOLENIA

Analiza tekstów kultury - ABC analizy dzieła sztuki (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Realizacja treści podstawy programowej na plastyce: analiza i interpretacja dzieł sztuki współczesnej. Warstwy semantyczna i formalna dzieła. Interpretacja dzieła sztuki w kontekście epoki. Aktywizowanie uczniów uczenia się przez uczenie innych - analiza porównawcza dwóch dzieł.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: edukacja humanistyczna
ADRESAT Nauczyciele plastyki, nauczyciele j.polskiego, zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 84 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 30.11.2020 r., godz. 15.00 - 18.15. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-11-30
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: