TYTUŁ SZKOLENIA

Wiedza o sztukach plastycznych w praktyce - sieć współpracy i samokształcenia (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Wymiana doświadczeń między uczestnikami, realizacja podstawy programowej z plastyki, od percepcji do ekspresji plastycznej - praktyczny poradnik wspierający warsztat nauczyciela, nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele plastyki, nauczyciele wychowawcy świetlicy.
TYP SZKOLENIA sieci (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 20.11.2020 r., godz. 16.00-18.15. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams. 21.12.2020 16.00-18.15
WYBIERZ TERMIN
2020-12-21
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: