TYTUŁ SZKOLENIA

Nauczanie i uczenie się e-learningowe matematyki (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Platformy edukacyjne sprzyjające uczeniu się i nauczania matematyki. Projektowanie lekcji online. Ocenianie uczniów. Wady i zalety e-lerningu.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: edukacja matematyczno-przyrodnicza i technologie informacyjne
ADRESAT Nauczyciele matematyki
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 84 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 8.00. Narzędzie: Platforma Moodle.
WYBIERZ TERMIN
2020-11
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: