TYTUŁ SZKOLENIA

Jak przygotować uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Rozwój umiejętności matematycznych uczniów zgodnie z podstawą programową. Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego - wskazówki do pracy z uczniami. Dobieranie i tworzenie zadań zgodnych z podstawą programową i wymogami egzaminu maturalnego. Zasady oceniania zadań. Zalety i wady oceniania holistycznego. Przykłady dobrej praktyki.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: edukacja matematyczno-przyrodnicza i technologie informacyjne
ADRESAT Nauczyciele matematyki szkoł ponadpodstawowych
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 168 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 8.00. Narzędzie: Platforma Moodle.
WYBIERZ TERMIN
2020-11
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: