TYTUŁ SZKOLENIA

Nauczanie języka polskiego jako obcego – techniki nauczania gramatyki (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Rola gramatyki. Jak wprowadzać nowy materiał. Typy ćwiczeń utrwalających nowy materiał gramatyczny. Planowanie lekcji z uwzględnieniem poznanych typów ćwiczeń.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: edukacja humanistyczna
ADRESAT Dla nauczycieli, którzy uczą języka polskiego jako obcego
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 84 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Lubańska Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: