TYTUŁ SZKOLENIA

Biblioterapia wspierająca dzieci w chorobie (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Biblioterapia wychowawcza w procesie umacniania zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci przewlekle chorych lub leczonych ambulatoryjnie. Rola literatury w pokonywaniu dziecięcych lęków. Formy i metody pracy biblioterapeutycznej. Dobór i wykorzystanie literatury oraz alternatywnych materiałów czytelniczych w pracy z dziećmi chorymi.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarze oraz inni zainteresowani nauczyciele.
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 42 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00-17.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-09-25
Wrocław
Mucha Mariola
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: