TYTUŁ SZKOLENIA

Biblioterapia wspierająca dzieci w chorobie

OPIS SZKOLENIA Biblioterapia wychowawcza w procesie umacniania zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci przewlekle chorych lub leczonych ambulatoryjnie. Rola literatury w pokonywaniu dziecięcych lęków. Formy i metody pracy biblioterapeutycznej. Dobór i wykorzystanie literatury oraz alternatywnych materiałów czytelniczych w pracy z dziećmi chorymi.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarze oraz inni zainteresowani nauczyciele.
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) 105 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 14:00 do 18:00
WYBIERZ TERMIN
2020.10.15
Wrocław
Mucha Mariola
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: