TYTUŁ SZKOLENIA

Diagnoza zainteresowań i uzdolnień jako fundament planowania i organizacji pracy z uczniem (zdalne)

OPIS SZKOLENIA 1. Narzędzia identyfikacji i diagnozy zainteresowań oraz uzdolnień w pracy z uczniem zdolnym. 2. Od diagnozy do planowania metod pracy z uczniem. 3. Organizacja wsparcia ucznia zdolnego w praktyce szkolnej.
OBSZAR TEMATYCZNY POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 84 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2020-10
Wrocław
Nawrotek Halina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: