TYTUŁ SZKOLENIA

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w nauczaniu zdalnym (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Komunikacja w okresie pracy zdalnej.Planowanie pracy szkoły. Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły w wirtualnej rzeczywistości. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki w okresie pracy zdalnej.
OBSZAR TEMATYCZNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
ADRESAT Zainteresowani dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 84 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 18.09.2020 (piątek, 4h) - 10.00-13.15. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-09-18
Wrocław
Norkowska Ewa
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: