TYTUŁ SZKOLENIA

Formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa w szkole (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Podstawy prawne dotyczące problematyki bezpieczeństwa w szkole. Obowiązki dyrektora i nauczycieli w obszarze bezpieczeństwa . Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości oraz organami ścigania w sytuacjach wskazujących na przejawy łamania prawa. Dokumentowanie działań. Odpowiedzialność prawna wynikająca z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole/placówce.
OBSZAR TEMATYCZNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
ADRESAT Kadra kierownicza w oświacie oraz nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 84 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-11
Wrocław
Norkowska Ewa
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: