TYTUŁ SZKOLENIA

Motywująca funkcja oceny szkolnej - jak ją efektywnie wykorzystywać w procesie nauczania?

OPIS SZKOLENIA 1. Ocenianie w prawie oświatowym. 2. Ocenianie jako integralna część procesu nauczania. 3. Jak oceniać pracę ucznia, żeby motywować go do wysiłku w procesie uczenia się? 4. Elementy oceniania umożliwiające uczniowi odnieść sukces edukacyjny.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 126 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2020-11
Wrocław
Nowak Paweł
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: