TYTUŁ SZKOLENIA

Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej (zdalne)

OPIS SZKOLENIA 1. Wdrażanie programowania w szkole podstawowej jako nauki logicznego myślenia zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21. 2. Etapy procesu myślenia komputacyjnego. 3. Tworzenie algorytmu - rozwiązanie problemu. 4. Programowanie wizualne w BALTIE.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 168 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Platforma Moodle.
WYBIERZ TERMIN
2020-10
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: