TYTUŁ SZKOLENIA

Tworzenie gier i quizów na lekcjach (zdalne)

OPIS SZKOLENIA 1. Nabywanie umiejętności tworzenia interaktywnych gier i ćwiczeń dla uczniów za pomocą ogólnodostępnych platform i aplikacji internetowych. 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. 3. Dobre praktyki w stosowaniu narzędzii cyfrowych do tworzenia interaktywnych gier i quizów.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: edukacja matematyczno-przyrodnicza i technologie informacyjne
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 84 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-212, e-dos@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 16.00-18.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-09-21
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: