TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii

OPIS SZKOLENIA Wykorzystanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów do wdrażania i realizacji podstawy programowej z biologii.Rozwijanie kompetencji dydaktycznych i wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci. Nawiązywanie współpracy między nauczycielami różnych szkół.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: edukacja matematyczno-przyrodnicza i technologie informacyjne
ADRESAT zainteresowani nauczyciele biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
TYP SZKOLENIA sieci
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.00-17.00, aplikacja Teams Terminy: 12.01.2021 01.02.2021 22.02.2021 17.03.2021 30.03.2021 21.04.2021 10.05.2021 25.05.2021 07.06.2021
WYBIERZ TERMIN
2021-02-01
Wrocław
Zabierowska Lilianna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: