TYTUŁ SZKOLENIA

Jak rozwijać kompetencje matematyczne na języku obcym na II etapie edukacyjnym? (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Podstawa programowa w zakresie języka obcego a kształcenie kompetencji matematycznych uczniów w szkole podstawowej. Metody pracy wspierające kształtowanie kompetencji matematycznych uczniów na lekcjach języka obcego. Zadania, pytania i problemy matematyczne zintegrowane z treściami realizowanymi na lekcjach języka obcego na II etapie edukacyjnym.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Nauczyciele języków obcych i nauczyciele matematyki w szkole podstawowej
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 42 zł
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN Filia w Legnicy. Kontakt: tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Legnica
Engel Ewa
Bieńkowska Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: