TYTUŁ SZKOLENIA

Ocena opisowa - diagnoza i motywacja

OPIS SZKOLENIA Kompetencje podlegające rozwojowi i ocenie. Kryteria i trójstopniowa skala naturalna stosowane w ocenie kompetencji. Diagnoza śródroczna i końcoworoczna. Narzędzia diagnostyczne. Ocenianie motywujace.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA sieci
ILOŚĆ GODZIN 16
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN Filia w Legnicy. Kontakt: tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Legnica
Tkaczyk Urszula
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: