TYTUŁ SZKOLENIA

Bajka terapeutyczna w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

OPIS SZKOLENIA Koncepcja psychoterapeutyczna M. ERICKSONA: rozpoznanie, dostrojenie rozumienie,„kiełkowanie idei”. Kroki stosowane w opowiadaniu bajki. Diagnoza słabych i mocnych stron dziecka. Zastosowanie metafory. Układanie bajki: balans, wprowadzenie nowej sytuacji działania, wzmocnienie, rozbudowanie już posiadanych kompetencji dziecka.
OBSZAR TEMATYCZNY POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) 105 zł
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN Filia w Legnicy. Kontakt: tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2021-01
Legnica
Tkaczyk Urszula
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: