TYTUŁ SZKOLENIA

Rola myślenia wizualnego w trakcie przygotowania ósmoklasisty do egzaminu z języka polskiego. Warsztaty metodyczne

OPIS SZKOLENIA Miniwykład ilustrowany prezentacją metod wizualizujących w procesie nauczania na przykładzie wybranych lektur. Ćwiczenia związane z ikonicznymi sposobami prezentacji świata przedstawionego w lekturach, rolą obrazowania w wyjaśnianiu głębokości struktury i logiki wypowiedzeń.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: edukacja humanistyczna
ADRESAT Nauczyciele języka polskiego
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 42 zł
LOKALIZACJA
Wałbrzych: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN Filia w Wałbrzychu. Kontakt: tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2020-10
Wałbrzych
Kucharska Małgorzata
Chojda-Ozga Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: